Sunday, February 7, 2016

MIXED GRILL - 4


SWAHILIENGLISH

Redio – radio

Runinga – Television (T.V)

Kipaza sauti – Microphone.

Waya – cable

Umeme – Electricity.

Mfupi - short

-------------------------------------------------------------------

Naomba redio – Give me a radio

Huu waya ni mrefu – This wire is long.

Ninatumia kipaza sauti – I am using a microphone.

Ninaangalia runinga – I am watching TV.

Nitanunua waya – I will buy a cable.


-------------------------------------------------------------------EXERCISE


Naomba waya – ……………………………………………

Huu waya ni mfupi – …………………………………………

Ninatumia redio –  ……………………………………………

Nitanunua redio –  ……………………………………………

Nitanunua kipaza sauti – ………………………………………
Saturday, February 6, 2016

PRESENT TENSE AND PAST TENSE(2)English - Swahili

cook - pika
run - kimbia
hide - ficha
get - pata
borrow - azima
meet - kutana
greet – salimia
help – saidia
send – tuma
play – cheza
pray - sali

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++

For present tense we start a word with nina- before a verb.
For past tense we start a word with nili- before a verb.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++

I am cooking - Ninapika
I cooked - Nilipika

I am running - Ninapika
I ran - Nilipika

I am hiding - Ninapika
I hid - Nilipika.


EXERCISE


I am walking - ……………………………………………
I walked – ……………………………………………

I am smiling - ……………………………………………
I smiled - ………………………………………………

I am writing - ……………………………………………
I wrote - ……………………………………………

I am coming - ……………………………………………
I came - ………………………………………………


I am getting - …………………………………………
I got – ………………………………………………


I am borrowing - ………………………………………
I borrowed – ……………………………………………


I am meeting - ……………………………………
I met – …………………………………………………


I am greeting - ………………………………………
I greeted – ………………………………………………


I am sending - ………………………………………
I sent – …………………………………………………


I am playing - ………………………………………
I played – ………………………………………………


Saturday, July 11, 2015

PRESENT TENSE AND PAST TENSE(1)


English - Swahili

Eat - Kula
Play - Cheza
Cry - lia
Find - tafuta
Spend - Tumia
Speak - Ongea
Produce - Zalisha

*********************

For present tense we start a word with nina- before a verb.
For past tense we start a word with nili- before a verb.

*********************

I am eating - Ninakula
I ate - Nilikula

I am dancing - Ninacheza
I danced - Nilicheza

I am cooking - Ninapika
I cooked - Nilipika.

I am walking - Ninatembea
I walked - Nilitembea

I am smiling - Ninatabasamu.
I smiled - Nilitabasamu

I am writing - Ninaandika
I wrote - Niliandika.

I am coming - Ninakuja
I came - Nilikuja.

EXERCISE

I am spending - ....................................................
I spent -...................................................................

I am finding - .....................................................
I found-............................................................

I am producing - ................................................
I produced-.........................................................

I am crying - ......................................................
I cried-..............................................................

I am speaking - ................................................
I spoke-............................................................


Friday, April 3, 2015

MIXED GRILL - 3SWAHILI - ENGLISH

1.  Nipe mkate - Give me a bread.

2.  Nipe ruhusa - Give me a permission.

3.  Nipe ufunguo - Give me a key.

4.  Sihitaji chakula - I don't need food.

5.  Sihitaji maji ya kunywa - I don't need drinking water.

6.  Sihitaji kwenda hospitali - I don't need to go to the hospital.

7. Nisamehe kwa kuchelewa - Forgive me for being late.

8.  Nisamehe kwa kuharibu radio - Forgive me for destroying a radio.

9.  Nisamehe kwa kudondosha bakuli - Forgive me for dropping down a bowl.

10.  Nisamehe kwa kutokuja - Forgive me for not coming.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


QUIZ

1.  Sihitaji ufunguo -----------------------------------

2.  Nisamehe kwa kuharibu chakula. ------------------------------------------

3.  Sihitaji ruhusa ------------------------------------------

4.  Nipe maji ya kunywa --------------------------------------------Monday, January 27, 2014

LANGUAGES


        Lugha - Language

 • kijerumani – German
 • Kiswahili – Swahili
 • kiingereza – English
 • kihispania – Spanish
 • kichina – Chinese
 • kireno – Portuguese
 • kifaransa – French
 • kiswede – Swedish
 • kinorway – Norwegian
 • Kifini – Finnish
 • kialbania – Albanian.
 • kiitaliano – Italian
 • kiarabu – Arabic
 • kijapani – Japanese.
 • kikorea – Korean
 • kihindi – Hindi


mifano ya sentensi – sentence examples.


1. Aakash anazungumza kihindi – Aaakash speaks Hindu.

2. Ninakwenda Norway – I am going to Norway.

3. Albania ni nchi ndogo – Albania is a small country.

4. Sitakwenda Korea  - I won’t go to Korea.

5. Sijui kifaransa – I don’t know French.

6. Ongea kwa kiingereza – Speak in English.

7. Nataka gari la kijapani – I want a Japanese car.

8. China ni nchi kubwa sana. – China is a very huge country.

9. Mayanja hatakwenda Ufini - Mayanja is not going to Finland.


QUIZ

1.  Sijui kijerumani - _____________

2.  Ureno ni nchi kubwa sana - _____________

3.  Ongea kwa kichina - _________________

4.  Najua kireno - _______________

5.  Nataka gari la kiafrika - _______________

Monday, October 21, 2013

COUNTING


ENGLISH - SWAHILI

 • One - Moja 
 • Two - Mbili
 • Three - Tatu
 • Four - Nne
 • Five - Tano
 • Six - Sita
 • Seven - Saba
 • Eight - Nane
 • Nine - Tisa
 • Ten - Kumi
 • Eleven - Kumi na moja
 • Twelve - Kumi na mbili
 • Thirteen - Kumi na tatu
 • Fourteen - Kumi na nne
 • Fifteen - Kumi na tano
 • Sixteen - Kumi na sita
 • Seventeen - Kumi na saba
 • Eighteen - Kumi na nane
 • Nineteen - Kumi na tisa
 • Twenty - Ishirini

  MIFANO - EXAMPLES

1.  Watu ishirini wamekuja - twenty people have come

2.  Mtu mmoja aje - One person should come

3.  Watu nane watafika - Eight people will arrive

4.  Watu watano wamekufa - Five people have died

5.  wanafunzi kumi na saba wanaumwa. - Seventeen students are sick

6.  Walimu sita wanahitajika. - Eight teachers are needed

7.  Magari matatu yameibiwa - Three cars have been stolen

8. Vitabu tisa havipo. - Nine books are missing

9.  Visosi viwili vimevunjika - Two saucers have been broken.

10. Vitabu vitatu vimechukuliwa - Twoo books have been taken

11. Nina watoto saba - I have seven children

12.  Una mipira miwili - You have two balls.
Tuesday, September 10, 2013

FOODENGLISH - SWAHILI

money-pesa/fedha

bear-dubu

all-everything

rent - kodi

chew-tafuna

swallow-meza

refrigerator-jokofu

I don't like - sipendi

take - chukua

eat - kula

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SENTENCES -SENTENSI

1. I can't swallow this meat - Siwezi kumeza hii nyama


2. I hate fighting - sipendi ugomvi


3. I have not paid the rent - Sijalipa kodi

4. take all - Chukua vyote


5. All my money went for food and rent

      - Fedha yangu yote ilitumika kununua chakula na kodi ya nyumba.6. Bears must eat a lot of food before they hibernate in their caves

   -Dubu hula chakula cha kutosha kabla ya kurudi tena mapangoni mwao.

7. Chew your food and don't swallow it! - Tafuna chakula na usimeze.

8. Chinese food - Chakula cha kichina

9. Freeze the leftover food - Weka chakula kilichobaki kwenye jokofu.


10. I hate Mexican food - Sipendi chakula cha ki-mexico


11. I love French food - Napenda chakula cha kifaransa.


EXERCISE - ZOEZI

1.  I love Mexican food - ..............................................................

2.  I hate French food - ..................................................................

3.  Take the Chinese food - ...............................................................